Levens- & Wereldbeschouwing

Humanisme, medemenselijkheid als richtsnoer:
op een volgende pagina de integrale tekst

Hieronder de structuur / inhoudsopgave:

Proloog.

I. Van mensachtig naar mens.

 1. De naïve en onbewuste mens.
 2. Verlies van naïviteit.
 3. De denkende en vragende mens.

II. Homo sapiens, die wij waren en zijn.

 1. De mens in verhouding tot de natuur.
 2. De mens in verhouding tot zichzelf als sociaal dier.

III. Vier typen levensbeschouwelijk geloof.

 1. Godsdienst.
 2. Ideologie.
 3. Volgen van charismatisch persoon.
 4. Medemenselijkheid/ruimte voor twijfel.

IV. Humanisme in de geschiedenis van het denken.

 1. Tot en met de twintigste eeuw.
 2. Rond de eeuwwisseling.
 3. (Seculier) Humanisme nu.

V. Hoe staat het Humanisme er thans voor? Vier samenhangende aspecten:

 1. Humanisme is een levensbeschouwing.
 2. Humanisme is een politiek en moreel streven.
 3. Humanisme is een streven naar een autonoom en zinvol leven.
 4. Humanisme is maatschappelijke betrokkenheid.

Epiloog.

getuige(n) van bestaan