HOME

Af en toe schrijf ik iets over hoe ik tegen het leven aankijk. Verschillende kanten van het leven van en met mensen kunnen daarbij ter sprake komen: de staat van de mens, geloof en ongeloof, ethiek, politiek en verwante onderwerpen. Dit alles ondergebracht in één rubriek: ‘Levens- en Wereldbeschouwing’.

 

 

getuige(n) van bestaan